Learn and Play Together
 • 分销-咪咪(Mimi)公仔(72小时之内发货)
  ❤ 收藏
 • 分销-咪咪(Mimi)公仔(72小时之内发货)

  咪咪(Mimi)公仔

  • ¥159.00
   ¥0.00
   ¥159.00
   ¥159.00
   ¥95.40
   ¥79.50
   ¥79.50
   ¥119.25
   ¥159.00
   ¥135.15
   ¥79.50
  • 满意度:

   成交: 206 次

   评论: 0 次

  重量:0.21KG
  • 数量:
商品描述

咪咪(Mimi)公仔大家好!
我是Mimi咪咪。欢迎了解我哦!


居住地:巴塔木世界姆姆帝国

喜好:夜晚、星星、月亮、唱歌、睡觉
真实世界中的动物:侏儒河马
性别:女孩
性格: 勇敢、顽强
玩偶尺寸:20cm x 18cm x 22cm


 • 购买人 会员级别 数量 属性 购买时间
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-03-19 10:44:41
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-03-19 10:41:42
 • 8***84619@qq.com 普通会员 1    2018-11-27 21:14:53
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2018-11-26 10:51:32
 • h***nxiaotaxi@sina.com 普通会员 1    2018-11-21 11:05:27
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2018-11-20 18:14:55
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2018-11-20 13:56:34
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2018-11-20 13:51:46
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2018-11-19 21:15:20
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2018-11-12 15:50:59
  • 商品满意度 :
  暂无评价信息